هتل دیپلمات بندر لنگه

-
07644242566
فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

اتاق دو تخته

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق دبل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 9
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
وضعیت : موجود است

اتاق یک تخته

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق یک تخت شامل یک تخت  سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق یک نفر تعریف شده است.

این اتاق رو به خیابان می باشد

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 1
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته

icon

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 9
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
وضعیت : موجود است

اتاق چهار تخته

icon

اطلاعات اتاق : اتاق چهارتخته شامل چهار تخت جدا از هم و یا دوتخت دبل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 4  نفر تعریف  شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

اتاق پنج تخته

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق پنج تخته : شامل دو تخت دبل و ویک تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق پنج نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 5
وضعیت : موجود است

اتاق شش تخته

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق شش تخته  شامل سه تخت دبل و ویا شش تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق شش نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 6
وضعیت : موجود است
نماد اعتماد الکترونيکي